Certifikáty

Obvodní báňský úřad

Technická inspekce České republiky

Ministerstvo obrany České republiky

Československý Lloyd