Reference

Jednotlivé činnosti jsme schopni provádět komplexně, tedy od studie, projektu přes montáž, potřebná kontrolní měření, výchozí revizi, uvedení do provozu. Součástí každé zakázky je podrobná technická dokumentace (projektová dokumentace, montážní dokumentace, atesty přístrojů, rozvaděčů,  protokoly z měření, technická zpráva, revizní zpráva …) 

Projektování, studie

 • Elektroprojekty, Subterra, 2006-2009
 • Rekonstrukce rozvodny vn, AutoGeorg, 2007
 • Evraz Vítkovice steel – projekce, 2008
 • Studie rekonstrukce TS 2B 4512, Diamo, 2008
 • Studie napojení nového drapákového bagru, Štěrkovny Dolní Benešov, 2008
 • Projekty sacího bagru, OKD, 2008
 • Projekt, zpracování dokumentace a revize vrtné soupravy, Stastr Čáslav s. r. o., 2008
 • Projekt tunel Brno, Subterra, 2009-dosud
 • Projektování elektrického zařízení, Technoprojekt, a. s., 2009-dosud
 • Projekční činnost ELFORM undergound s. r. o. 2011-dosud
 • Výpočty zkratových poměrů, BOCHEMIE, a. s., 2012
 • Projektování elektrozařízení, GASCONTROL, společnost s r. o., 2012
 • Projekt elektrozařízení plovoucího sacího bagru a připojení, Plosab, s. r. o., 2012
 • Zhotovení projektové dokumentace pro veřejné osvětlení Havířov – Životice, chodník „Mezi sady“, Statutární město Havířov, Magistrát města, 2013
 • Projektová dokumentace elektrické přípojky včetně stavebního řízení v rámci realizace projektu „Sanace a rekultivace území dotčeného hornickou činností štola v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, ELFORM-underground s. r. o., 2013
 • Projektová dokumentace pro tunel Sudoměřice u Tábora, ELFORM-underground s. r. o., 2013-2014
 • Projektová dokumentace pro přípojku NN Stará Poštovní škola – Zlaté Hory, ELFORM-underground s. r. o., 2013
 • Projektová dokumentace elektro pošta Pačlavice, STAMACO engineering s. r. o., 2013
 • Návrh technického řešení elektrického zařízení pro Důl Radim ve Starých Oldřůvkách, projektová dokumentace a poradenská činnost, ALBREKO s. r. o.,2013-2014
 • Projektová dokkumentace na opravu osvětlení v budově č. 4 (tělocvična) a v budově č. 5 (kulturní budova) opravu elektroinstalace včetně rozpočtu, Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 2013
 • Studie nedestruktivního měření Albrechtice, Nošovice – dielektrika kabelů v terciáru transformátoru přenosové soustavy, ČEPS, a. s., 2013
 • Projektová dokumentace pro rekonstruci tuneu Alter Kaiser Wilhelm, Cochem, Němeco, Subterra a. s., 2013
 • Realizační projekt na posílení výstupu z trafostanice – ČSAD F-M a ČSAD Karviná, GASCONTROL, spol. s r. o., 2014
 • Zpracování projektové dokumentace výměníkových stanic (+ vypracování revizních zpráv) v objektech FITE a.s. areálu průmyslové zóny František, FITE a.s., 2015
 • Projekt elektro, část zařízení - CF4 & CF5 zdvojení výroby, Dura Automotive Systems CZ, s.r.o., Kopřivnice, 2015
 • Zhotovení - realizační dokumentace elektro, včetně skutečného stavu na akci „Rekonstrukce výměníkových stanic – ČSM Sever“, SYSTHERM s.r.o., 2015
 • Oprava technické dokumentace elektro, AGRO-EKO spol. s r. o., 2015
 • Elektro dokumentace k projektu Krnov, Emerson Industrial Automation, 2017
 • Zpracování protokolu o určení vnějších vlivů, PEGATRON Czech s. r. o., 2017
 • Vypracování technické dokumentace elektro Plovoucího sacího bagru Watermaster, Lokalita ČSM, PLOSAB s.r.o., 2017
 • Vypracování technické dokumentace el. instalace mobilní buňky PLOSAB s.r.o. včetně napojení na přívod el. energie, lokalita ČSM, PLOSAB s.r.o., 2017
 • Aktualizace projektové dokumentace – Dormitory-ubytovna, VMI, Factory-továrna, PEGATRON Czech s. r. o., 2017

 

Znalecká posouzení

 • Odborný posudek vlivu technologie Huawei Důl ČSA, PEN-COM s. r. o., 2009
 • Znalecký posudek a výchozí revize„Modernizace zařízení Mír 5 – Sever, Jih“, ZAM-SERVIS s. r. o., 2009
 • Odborný posudek oběhového čerpadla, TESPO engineering, s. r. o., 2009
 • Odborné posouzení projektu, BOCHEMIE, a. s., 2012
 • Odborné posouzení MaR v prostředí s nebezpečím výbuchu, RMT, s. r. o., 2012
 • Expertní posouzení technického laboratorního zařízení, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013
 • Nezávislé posouzení provedení elektročásti aerobního fermentoru EWA – Albrechtice, AGRO-EKO, spol. s r. o., 2013
 • Expertní posouzení technického stavu laboratorního zařízení elektro a mechanického charakteru, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2013
 • Posouzení a řešení vibrací na výtlačném potrubí ČS Fryšták, GRUNDFOS s.r.o., 2013
 • Odborné vyjádření ke skutečně provedené škodě na základě soupisu elektrospotřebičů, Policie České republiky - Obvodní oddělení Lysá nad Labem, 2013-2014
 • Autorský dozor na akci „V459 – oprava mezifázových separátorů“, ENERGISTAV, s. r. o., 2014
 • Posouzení a optimal. systému chránění IT – měření a diagnostika kompenzačních proudů a napětí LDS ArcelorMittal Ostrava, ArcelorMittal Energy Ostrava s. r. o., 2014
 • Posouzení FVE střídače Siemens, označení SINVERT PVM17, Fotovoltaická Elektrárna FVE Břasy, Mgr. Tomáš Černý, advokát, 2015
 • Studie rekonstrukce osvětlení sportovní haly na Gymnáziu a Obchodní akademii v Orlové, Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, 2016
 • Technické konzultace k projektu Krnov, Emerson Industrial Automation, 2016

 

Měření, technická diagnostika

 • Měření a diagnostika kabelů vn v elektrárnách, ČEZ, 2005-dosud
 • Technická diagnostika vn kabelů, ArcelorMittal Ostrava, 2007
 • Ultrazvuková měření kovových částí drapákového bagru,
 • Rozvodna VN, FITE, a. s., 2008
 • Technická diagnostika vn kabelů, ArcelorMittal Ostrava, 2008
 • Proměření soustrojí K11 – P, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2009
 • Měření VO, Město Havířov, 2009
 • Měření vn kabelů, Arcelor Mittal Ostrava a. s., 2010-dosud
 • Diagnostická měření RWE Transgas, s. r. o., 2011
 • Diagnostická měření turbogenerátoru, ČEZ obnovitelné zdroje, a. s., 2011
 • Diagnostická měření, Model Obaly a. s., 2011
 • Diagnostika vzduchových transformátorů, revize spouštěče a VN kobek, diagnostika VN kabelů v ArcelorMittal Ostrava, a.s., VAMOZ – servis, a.s., 2011
 • Měření, zpracování a vyhodnocení vyšších harmonických v energetické síti, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2011
 • Diagnostické měření kabelů 6 kV, ROCKWOOL, a. s., 2012
 • Měření parametrů kvality napětí na napájecích rozvodnách ArcelorMittal Ostrava, a. s., VŠB-TU Ostrava, 2012
 • Měření spotřeby elektrické energie v rozvodech, RWE Gas Storage, s. r. o., 2012
 • Technická dokumentace – výpočet zkratových poměrů, minimálních průřezů vodičů a vypínacích časů z hlediska ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí včetně návrhu nutných oprav na akci „Recyklace expirovaného raketového odpadu“, Bochemie, a. s., 2012
 • Měření jalové energie na Bioplynové stanici + řešení problému s naddodávkou do sítě, Farma Stonava, 2012
 • Termovizní periodické měření rozvoden, ArcelorMittal, 2012-2014
 • Oprava motoru včetně vyvážení oběžného kola ventilátoru 21 kW, California Servis CASS, 2013
 • Diagnostika drtiče Sandvik, Prof. Ing. Horst Gondek, DrSc., 2013
 • Opravy a vyvážení motorů a ventilátorů, Smurfit Kappa Czech, s. r. o., 2013-2014
 • Měření a diagnostika kompenzačních proudů a napětí LDS ArcelorMittal Ostrava, ARPEX MORAVA s. r. o., 2014
 • Měření jalového výkonu rozvaděče R1 analyzátorem sítě FLUKE 435 ve správní budově č. 631 na lokalitě Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Diagnostika přerušeného kabelu, ROCKWOOL, a. s., Bohumín, 2015
 • Měření hodnot uzemnění a dotykového napětí u zakázky Oprava uzemnění na rozvodnách VN, Areál společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s.-závod 17 – Válcovny plechu FM, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2015
 • Podružné měření odběrů elektřiny obj. 360 v trafostanici TF5, TATRA TRUCKS a.s., 2015
 • Proměření NN kabelu, ROCKWOOL, a. s., Bohumín, 2015
 • Provozní měření dynamiky dopadové stolice na velkostroji KU 300, důl Bílina, Prof. Horst Gondek, DrSc., 2015
 • Měření a diagnostika kabelů VN v elektrárně Tisová, MARTIA a.s., 2016
 • Oprava motoru včetně vyvážení oběžného kola ventilátoru 3 kW, California Servis CASS, 2017

 

Montáže, opravy, revize elektrozařízení

 • Revize turbogenerátorů, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2007
 • Revize kotlů, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2007
 • Revize turbogenerátorů, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2007
 • Oprava kompozice, pánve a víka středního kluzného ložiska W – L soustrojí, Diamo, 2007
 • Oprava budiče generátoru, ČEZ Obnovitelné zdroje, 2008
 • Revize transformátorů, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2008
 • Revize trafa T13, ArcelorMittal a. s., 2008
 • Revize trafa T14, ArcelorMittal a. s., 2008
 • Revize a oprava strojní části TS 2B 4512, Diamo, 2008
 • Revize sacího bagru, OKD a.s, Důl ČSA, 2008
 • Revize elektromotoru H 1200, Diamo, s. p. 2008
 • RD Malenovice,BEScom, 2009
 • DURA – napojení bodové svářečky, Johnson Control, 2009
 • Instalace měřících transformátorů pro obchodní měření, TATRA Kopřivnice, 2009
 • Zobrazení řízení technologické linky v Eurovia Lomu Jakubčovice, 2008
 • Revize SW a HW bezpečnostního obvodu TS, Diamo s. p., o. z. Odra, 2008
 • Heřmanice – výpomoc při instalaci SLP rozvodů, 2008
 • Přívody pro vrata SPÉDOS, Rockwool, 2008
 • Revize drapákového bagru DB 1,25, Štěrkovny Dolní Benešov, 2008
 • Servis a údržba trafostanice a rozvodem, ČSAD Karviná, 2008
 • Přeložka nn kabelů Albertovec, Hřebčín Albertovec, 2008
 • Modernizace rovnací a leštící linky Comet Slovakia, ESI-D s. r. o., 2008
 • Rekonstrukce a modernizace těžního zařízení včetně bezpečnostního obvodu H 1200, Diamo, 2008
 • Výměna napěťových a proudových měničů, Tatra group, 2008
 • Revize DB 1,25, Štěrkovny Dolní Benešov, 2009
 • Napojení plovoucího rypadla S 150 na 6, 3 kV, Štěrkovny Dolní Benešov, 2009
 • Vyvážení oběžného kola, Gascontrol, 2009
 • Oprava trafa Evraz Vítkovice, Siemens, 2009
 • Výměna drtiče Saymon, EUROVIA Jakubčovice, 2009
 • Hřiště Orlová – rekonstrukce, Tennis Zlín, 2009
 • Instalace měřících transformátorů pro obchodní měření, Tawesco Kopřivnice, 2009
 • Revize sacích bagrů Vajgar a Karel, OKD a. s., Důl Karviná, 2009
 • Revize elektroinstalace sacího bagru Svět, OKD a.s., Důl Darkov, 2009
 • Oprava volného vedení zahloubení, Eurovia Jakubčovice, 2009
 • Fotovoltaická elektrárna 500 kV Čejič, BEScom, 2009
 • Elektrovybavení výrobní haly, FITE a. s., 2009
 • Revize a oprava silových částí trafa T1 – TG9, Siemens a. s., 2009
 • Dokumentace technologické linky, stykovny, Štěrkovny Dolní Benešov, 2009
 • Oprava kabelů – Malenovice, Hochtieff, 2009
 • Odstranění závad zemnící sítě nábřežního rozvaděče, Štěrkovny Dolní Benešov, 2009
 • Oprava generátoru TG9, Arcelor Mittal Ostrava a. s., 2009
 • Odstranění porevizních závad – Pískovna Závada, Štěrkovny D. Benešov, 2009
 • Dodávka a montáž kamerového systému, Eurovia Jakubčovice, 2009
 • Nouzový režim TS na východní šachtě, Baňa Handlová, 2009
 • Servisní monitoring TS východní šachta, Baňa Handlová, 2009
 • Instalace vedení pro systém EPS – Vítkovice, BEScom Security, 2009
 • Výměna spínačů vn – trafostanice Karviná, ČSAD Karviná, 2009
 • Revize hromosvodu na výrobním objektu, Resta spol. s r. o., 2009
 • Revize trafa T1, Arcelor Mittal Ostrava a. s., 2009
 • Přípojka a rozvaděč + osvětlení skladu PHM, Štěrkovny Dolní Benešov 2009
 • Rekonstrukce vedení vn, Eurovia Jakubčovice, 2010
 • Opravy elektrozařízení, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2010
 • Opravy, údržba a revize elektrického zařízení, FITE a. s., Horní Suchá, 2010-2015
 • Oprava měření a regulace kotelny, KOMTERM a. s., 2011
 • Oprava na kotli K11 v ArcelorMittal Ostrava, a. s., VAMOZ – servis, a.s., 2011
 • Revize Retyrus TS11/4B Lok. Staříč 2, TS III/6B Lok. Chlebovice, TS I/2 Lok. Sviadnov, OKD, a. s., Paskov, 2011
 • Odstranění porevizních závad – Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, Česká republika - Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, 2011
 • Oprava přípojky nízkého napětí v areálu Albrechticích, AGRO-EKO spol. s r. o., 2011
 • Revize teplárny – řídicí systém EO1a EO2 na dole ČSM Server – Stonava, SPECTRA Systém spol. s r. o., 2011
 • Dodávka a zprovoznění průmyslového počítače monitoringu za účelem vizualizace signalizace v hlavní rozvodněVN, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2011
 • Revize hlavních a podružných rozvaděčů a elektrických zařízení pevně spojených s elektrickým rozvodem 230V nebo 380V v budovách a hromosvodů, Město Nový Jičín, 2011
 • Revize elektrických spotřebičů a prodlužovacích zásuvek 230 V, Město Nový Jičín, 2011-2015
 • Zřízení napájení ČOV elektrickou energií, stožár VO včetně napájení – věznice Heřmanice, Potrubní systémy, s. r. o., 2011
 • Dodávka, montáž trafostanice 250 kVA 22/0,4 kV a revize pro ČSOV Hrušov – Mexická, PROSPECT, spol. s r. o., 2011
 • Revize Retyrus TS11/4B Lok. Staříč 2, TS III/6B Lok. Chlebovice, TS I/2 Lok. Sviadnov,OKD, a. s., Paskov, 2012
 • Periodické revize elektrorozvodů nn, vn, trafostanic, hromosvodů a bezpečnostních pomůcek pro elektrotechniku a revize a kontroly elektrospotřebičů, Česká republika – Ministerstvo obrany, 2012
 • Revize, kontroly, opravy, údržba, schémata a provozní řády trafostanic, ČSAD Havířov, ČSAD Karviná, ČSAD Frýdek-Místek, 2012-2015
 • Napojení skládkování frakcí nad 32 mm na kótě +350 m, EUROVIA Jakubčovice s. r. o., 2012
 • Rekonstrukce zásuvkového rozvaděče odběrného místa, Statutární město Havířov, 2012
 • Rekonstrukce elektrické instalace společných prostor domu Štursova, Město Krnov, 2012
 • Oprava požární nádrže Sviadnov včetně technické a výkresové dokumentace, GASCONTROL, společnost s r. o., 2012
 • Elektrická instalace a uzemnění Regulační stanice plynu včetně přípojky pro obchodní centrum Parada Family F-M, HOMOLA a. s., 2012
 • Řád prohlídek, údržby a revizí, místní provozní předpis pro trafostanici a ostatní provoz, AGRO-EKO spol. s r. o., 2012
 • Montáž a rekonstrukce osvětlení v objektech ČSAD Frýdek-Místek a ČSAD Karviná, ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., 2012-2013
 • Revize elektrického ručního nářadí, RMT s. r. o., 2012
 • Instalace elektrického zařízení sacího bagru Honza (výroba a dodávka rozvaděčů, dodávka transformátoru, instalace el. zařízení, napojení, demontáž, odzkoušení, zřízení přípojky, revize, dokumentace, dodávka a natažení kabelů VN z nábřežního rozvaděče na bagr, montáž bagru, uvedení do provozu), PLOSAB s. r. o., 2012-2014
 • Oprava zařízení na měření izolací v lokalitě Jeremenko v budově hlavní rozvodny, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, 2013
 • Doplnění vizualizace (BI signál z ochran-tepelný obraz) v rozvodně na lokalitě Jeremenko, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, 2013
 • Doplnění signalizace izolačního stavu v kobkách 6 kV (záznam historie) v rozvodně na lokalitě Jeremenko, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, 2013
 • Výroba rozvaděčů, ARGOS ELEKTRO, a. s., 2013
 • GO rozvaděče HRB na TKV, Dalkia Česká republika, a. s., 2013
 • Oprava a revize SW a HW řídicích systému ovládání těžních strojů lokalita Žofie a Jeremenko, měniče Mentor, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, 2013
 • APCAT – Elektrická rozvodna (rekonstrukce pohonu popř. výměna vzduchového jističe, rekonstrukce obvodu měření spotřeby elektrické energie NN, výměna kloubových odpojovačů VK, výměna měřicích transformátorů proudu, výměna Al přípojnic v rozvaděči), Výzkumný ústav organických syntéz, a. s., Rybitví, 2013
 • Rekonstrukce elektroinstalace AK VDJ - úpravna vody Oldřichovice, PROSPECT spol. s r. o., 2013
 • Roční prohlídka tyristorového měniče na těžním stroji lokalita Staříč, OKD a. s., 2013
 • Montáž provozních silnoproudých rozvodů a rozvodů pro SŘTP (ČOV Wierzawice, PL), PROSPECT spol. s r. o., 2013
 • Oprava drapákového bagru S 150 - Štěrkovna Starý Bohumín, Kamenolomy ČR s. r. o., 2013
 • Oprava SW a HW včetně odzkoušení po opravě koncových vypínačů na TS 1B 4012 lokality Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2013
 • Technická pomoc při rozjezdu technologie kamenolomu ve společnosti EUROVIA Jakubčovice, s.r.o., EUROVIA Jakubčovice, s.r.o., 2013
 • Úprava vody Oldřichovice – rekonstrukce AK VDJ, PROSPECT spol. s r.o., 2013
 • Čištění, údržba a revize trafostanice DURA a BROSE, Johnson Control International, spol. s r.o., 2011-2014
 • Dodávka rozvaděčů, ARGOS ELEKTRO, a. s,
 • Lokalita Žofie - monitoring hlavní rozvodny, DIAMO, státní podnik,
 • Oprava přívodu 6 kV a 500 V pro objekt č. 45 – oprava projektové dokumentace a výchozí revize, AWT Rekultivace a. s., 2013
 • Revize napojení rozvaděče RMS1 v rozvodně z trafostanice 22/0,4 kV, Vojenský technický ústav, s. p., 2013
 • Přetěsnění transformátoru 400 kVA a revize transformátoru, Česká republika – Ministerstvo obrany, PS 0724 Přerov, 2013
 • Rekonstrukce elektroinstalace bytového domu Dobrovského 6, JVAgro Morava s. r. o., 2013
 • Rekonstrukce elektroinstalace na ul. Nádražní 168, JVAgro Morava s. r. o., 2013
 • Předložka sítí SO03, Předložka sítí – ohřev SO04, přeložka sítí SO05 v areálu ArcelorMittal Ostrava a. s., Potrubní systémy s.r.o., 2013
 • Periodické revize elektro a hromosvodů v posádce Bučovice, Česká republika – Ministerstvo obrany, 2013
 • Rozvody kabeláže pro systém CCTV v objektu pošty Wattová, BEScom Security s. r. o., 2013
 • Zajištění potřebné jeřábové techniky pro manipulaci s transformátorem včetně příslušenstvídemontáž dělící roviny; vytažení jádra transformátoru T13 z nádoby a usazení mimo nádobu; přetěsnění dělící roviny, případně konzervátoru; usazení jádra transformátoru T13 do nádoby; stažení dělící roviny, REELGATE, s. r. o., 2013
 • Kontrola a oprava zařízení rozvodny VN a NN v objektu KŘP Moravskoslezského kraje Ostrava, Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 2013
 • Revize pohonů 500 V, 400 V včetně demontáže a opětovné montáže motorů, REELGATE, s. r. o., 2013
 • Roční revize tyristorových měničů na TS II/4B a TS III/6B, OKD, a. s., 2013-2014
 • Rozšíření připojovací kapacity NN rozvodny elektrické energie o 1600 kVA včetně dodávkya montáže transformátoru Hulín, PILANA Knives s. r. o., 2013
 • Obnova (výměna) transformátoru 6/0,4 kV v areálu BorsodChem MCHZ, s. r. o, KOČÍ-VALÁŠEK, s. r. o., 2013-2014
 • Výroba rozvaděčů, 2013
 • Dodávka a montáž instalačního vedení pro slaboproudé systémy v areálu „Dělnický dům“ Polanka nad Odrou, BEScom Security s. r. o., 2014
 • Montáž topných rohoží do kostelních lavic včetně projektové dokumentace, Římskokatolická farnost Albrechtice u Českého Těšína, 2014
 • Oprava kabelových vedení NN (lokalita Bezruč, lokalita Hlubina, lokalita Alexandr, lokalita Befra), Dalkia Industry CZ, a. s., 2014
 • Oprava a nápravná opatření - kabelové trasy R 22 kV MH (6) -T1 (22 kV), TG9 – T1 (10,5 kV) a EM13, ArcelorMittal Energy Ostrava s. r. o., 2014
 • Oprava skládkového stroje, ArcelorMittal Energy Ostrava s. r. o., 2014
 • GO rozvaděče RMO-113 a elektroinstalace rozdělovacího řádu chladících věží, Dalkia Česká republika, a. s., 2014
 • Elektromontážní práce pro investici tryskač pro lakovnu v obj. 414, TATRA TRUCK a. s., 2014
 • Provedení revize elektrických strojů točivých v areálu závodu 17 – Válcovny plechu FM, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2014
 • Odstraňování závad z revizí a kontrol strojů a strojních zařízení, TATRA TRUCKS a.s., 2014-dosud
 • Napojení sloupových jeřábů a pálicího stroje (+Zpracování projektové dokumentace a revizní zprávy o napojení zařízení), FITE a.s., 2015
 • Provedení dvouleté revize SW a HW řízení těžních strojů 1B 4012 a H 1200, Lokalita Jeremenko, Žofie, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Oprava převodníku TS 2B 4516 jámy č. 5/1 na lokalitě Žofie, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Úprava vizualizace hlavní rozvodny lokality Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Elektromontážní práce včetně dodávky materiálu „Oprava systému ochran TG1“, Plzeň, ADREM System s.r.o., 2015
 • Roční prohlídky WL soustrojí těžních strojů –, lokalita Staříč 2 a lokalita Chlebovice, OKD, a.s., 2015
 • Dodání a montáž rozvaděč na hlavní dílně, ČSAD Karviná a.s., 2015
 • Odstranění závad z revize výměníkových stanic v objektech FITE a.s. areálu průmyslové zóny František, FITE a.s., 2015
 • Natažení nových kabelů pro jeřáby a stroje, TATRA TRUCKS a.s., 2014-dosud
 • Oprava ovládání technologické linky MZK - úprava řízení provozu SW, oprava dokumentace, oprava převodníku, nová kabeláž, provozovna Jakubčovice nad Odrou, EUROVIA Kamenolomy, a.s., 2015
 • Roční revize tyristorových měničů na TS I/2, TS II/4B a TS III/6B, OKD, a. s., 2015
 • Elektromontážní práce včetně zpracování realizační projektové dokumentace, revize a uvedení do provozu na zakázce „Repair of turbogenerátor TG9“elektročást, provozovna společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., REELGATE s. r. o., 2015
 • Oprava uzemnění na rozvodnách VN, Areál společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s.- závod 17 – Válcovny plechu FM, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2015
 • Přeložky kabelu veřejného osvětlení v trafostanici TF5 obj. 360 pro potřeby úprav NN pole trafostanice k měření odběrů f. VEHICLE DEFENCLE, TATRA TRUCKS a.s., 2015
 • Dodávka a montáž instalačního vedení pro detekční požární systém (ZHS) v objektu „VÁLCOVNA KVARTO – OLEJOVÉ SKLEPY“, BEScom Security s. r. o., 2015
 • Oprava programu pro řízení a vizualizaci těžního stroj H 1200, lokalita Jermenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Technická pomoc na elektrickém zařízení VN, VVN LDS-AMO a.s. a TAMEH Czech s.r.o., 2015
 • Odborná pomoc na elektrickém zařízení VN, VVN LDS-AMO a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., 2015
 • Oprava elektroinstalace a osvětlení jámové budovy vtažné jámy č. 5/1 – Žofie, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Oprava kompenzace rozvodny, rozvodna v budově č. 631(0,4 kV), lokalita Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Oprava elektroinstalace a osvětlení jámové budovy vtažné jámy č. 3 – Jermenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Osvětlení v budově č. 38 lokalita Barbora, lokalita Karviná – Doly, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Periodická revize elektrozařízení stožárové trafostanice OS9092 22/0,4 kV, BEST, a. s., 2015
 • Uvedení stávající technické dokumentace do souladu se skutečností, zavedení veškerých kontrolních knih pro evidenci jednotlivých kontrol elektrických zařízení, přístrojů a elektrických strojů, provedení pravidelných revizí elektrických zařízení, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2015-2016
 • Servisní činnosti při údržbě, úpravě a rozšiřování systému řízení, softwarového a hardwarového vybavení technologické linky včetně vizualizačního systému v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou, EUROVIA Kamenolomy a.s., 2015-dosud
 • Oprava elektroinstalace na objektu 620, TATRA TRUCKS a.s., 2015
 • Vypracování revizních zpráv – UPS Kotelna Sviadnov, UPS Kotelna a kompresorovna Paskov, UPS Kompresorovna ČSM Jih, UPS Lazy SV50, UPS Kotelna a kompresorovna Staříč, UPS Kotelna a kompresorovna Chlebovice, RMT s.r.o., 2015
 • Seřízení venkovního osvětlení skladovacích ploch, ROCKWOOL, a. s., Bohumín, 2015
 • Revize rozvoden VN – R100, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R16, R17, R19, R21, R22, R23, R24, M31/R24, M41/R24, Areál společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s.-závod 17 – Válcovny plechu FM, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2015
 • Revize nebezpečných prostor, pravidelných revizí podružných rozvaděčů, PEGATRON Czech s. r. o., 2016
 • Oprava poruchové signalizace v hlavní rozvodně R6/22kV, lokalita Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2016
 • Oprava kabelové spojky, ROCKWOOL, a. s., Bohumín, 2016
 • Roční revize tyristorových měničů na TS II/4B a TS III/6B, OKD, a. s., 2016
 • Revize transformátoru T1/R100, Areál společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s.-závod 17 – Válcovny plechu FM, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2016
 • Přeložka elektroměrového rozvaděče, demontáž a montáž stávajícího rozvaděče, úprava kabeláže. Dodávka a montáž nového rozvaděče uvnitř haly, objekt F, Portaflex, s.r.o., 2016
 • Oprava řídicího systému ovládáni těžního stroje H 1200 na lokalitě Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2016
 • Úprava přívodního rozvaděče v kompresorové stanici 330/9 pro napojení nouzového napájení z elektrocentrály a propojení na napájení ze strany trafostanice TF3, TATRA TRUCKS a.s., 2016
 • Zhotovení přívodního kabelu k tryskacímu stroji Stem, TATRA METALURGIE a. s., 2016
 • Instalace hlavního napájecího kabelu budovy nové vrátnice, ROCKWOOL, a. s., Bohumín, 2016
 • Provedeni revize SW a HW těžního stroje 2B 4516 jamy 5/1 na lokalitě Žofie, revize mentoru a střídače těžních strojů 1B 4012 a H 1200 na lokalitě Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2016
 • Přepojení a propojení elektrických vratových clon na lakovně obj.414, TATRA TRUCKS a.s., 2016
 • Osvětlení skladové haly fa. Portaflex s.r.o., Portaflex, s.r.o., 2016
 • Dodávka, montáž instalace a napojení 2 ks topných koberců na stávající rozvaděč, Římskokatolická farnost Albrechtice u Českého Těšína, 2016
 • Dodávka a montáž 5 ks elektroměrů umístěných v v rozvaděčích RM6 a RM7, včetně měřících traf 5x3ks a propojení kabeláží do komunikačního rozvaděče DK3, TATRA TRUCKS a.s., 2016
 • Výměna VN přívodního kabelu k transformátoru TS7 v objektu CEZ, a.s., Vodní elektrárně Dalešice, ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., 2017
 • Oprava SW TS, včetně výměny baterii v PLS SAIA pro řízení TS 5/1na lokalitě Zofie, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2017
 • Provedení revize SW a HW těžního stroje 1B 4012 jámy č. 3 a těžního stroje H 1200 jámy č. 3 na lokalitě Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2017
 • Provedení revize el. zařízení mobilní buňky a plovoucího bagru WATERMASTER, lokalita ČSM, PLOSAB s.r.o., 2017
 • Odstraňování závad z revizi elektrických zařízení v objektech, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2017
 • Výměna vnitřního osvětlení SO11, SO12, SO13 a SO15, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2017
 • Roční revize tyristorových měničů na TS I/2, TS II/4B a TS III/6B, OKD, a. s., 2017
 • Instalaci nového rozvaděče RMO 503, včetně zrušení starého rozvaděče, pro přepojení strojů na výrobu skříní přídavného převodu, TATRA TRUCKS a.s., 2017
 • Natažení nových kabelů a přepojení strojů na výrobu skříní přídavného převodu obj. 320, TATRA TRUCKS a.s., 2017
 • Odborná pomoc na elektrickém zařízení VN, VVN LDS-AMO a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., 2017
 • Opravy technologických celků, elektro instalace, zařízení pro výrovu, přeměnu, rozvod elektrické energie bez omezení napětí a prostředí včetně konzultační, inženýrské a kontrolní služby během realizace oprav včetně uvádění do provozu jednotlivých technologických celků, ArcelorMittal Ostrava a.s., 2017