Reference

Projektování, studie Znalecká posouzení Měření, technická diagnostika Montáže, opravy
 • Elektroprojekty, Subterra, 2006-2009
 • Rekonstrukce rozvodny vn, AutoGeorg, 2007
 • Evraz Vítkovice steel – projekce, 2008
 • Studie rekonstrukce TS 2B 4512, Diamo, 2008
 • Studie napojení nového drapákového bagru, Štěrkovny Dolní Benešov, 2008
 • Projekty sacího bagru, OKD, 2008
 • Projekt, zpracování dokumentace a revize vrtné soupravy, Stastr Čáslav s. r. o., 2008
 • Projekt tunel Brno, Subterra, 2009
 • Projekt kabelový tunel TR Jih – Slávie“ Praha 10, Elform underground s. r. o.
 • Projekt - provozní úsek V. A. - Dejvická – Motol, SOD 03 Červený Vrch, EKPRAN, s. r. o., 2011
 • Projektová dokumentace skutečného stavu veřejného osvětlení centrální části města Šenov, Město Šenov, 2011
 • Projektová dokumentací elektrického zařízení sacího bagru Honza, PLOSAB s. r. o., 2012
 • Projekt elektrického zařízení na stavbě Karlín Praha, Elform underground s. r. o., 2012
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení – přípojka VN pro Bioplynovou stanici OVUS ve Slaném, GASCONTROL, společnost s r. o., 2012
 • Projektová dokumentace na Napojení skládkování frakcí nad 32 mm na kótě +350 m, EUROVIA Jakubčovice s. r. o., 2012
 • Zhotovení projektové dokumentace pro veřejné osvětlení Havířov – Životice, chodník „Mezi sady“, Statutární město Havířov, Magistrát města, 2013
 • Projektová dokumentace elektrické přípojky včetně stavebního řízení v rámci realizace projektu „Sanace a rekultivace území dotčeného hornickou činností štola v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, ELFORM-underground s. r. o., 2013
 • Projektová dokumentace pro tunel Sudoměřice u Tábora,  ELFORM-underground s. r. o., 2013-2014
 • Projektová dokumentace pro přípojku NN Stará Poštovní škola – Zlaté Hory, ELFORM-underground s. r. o., 2013
 • Projektová dokumentace elektro pošta Pačlavice, STAMACO engineering s. r. o., 2013
 • Návrh technického řešení elektrického zařízení pro Důl Radim ve Starých Oldřůvkách, projektová dokumentace a poradenská činnost, ALBREKO s. r. o.,  2013-2014
 • Projektová dokumentace na opravu osvětlení v budově č. 4 (tělocvična) a v budově č. 5 (kulturní budova) opravu elektroinstalace včetně rozpočtu, Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 2013
 • Studie nedestruktivního měření Albrechtice, Nošovice – dielektrika kabelů v terciálu transformátoru přenosové soustavy, ČEPS, a. s., 2013
 • Projektová dokumentace pro rekonstrukci tunelu Alter Kaiser Wilhelm, Cochem, Německo, Subterra a. s., 2013
 • Realizační projekt na posílení výstupu z trafostanice – ČSAD F-M a ČSAD Karviná, GASCONTROL, spol. s r. o., 2014
 • Zpracování projektové dokumentace výměníkových stanic (+ vypracování revizních zpráv) v objektech FITE a.s. areálu průmyslové zóny František, FITE a.s., 2015
 • Projekt elektro, část zařízení - CF4 & CF5 zdvojení výroby, Dura Automotive Systems CZ, s.r.o., Kopřivnice, 2015
 • Zhotovení - realizační dokumentace elektro, včetně skutečného stavu na akci „Rekonstrukce výměníkových stanic – ČSM Sever“, SYSTHERM s.r.o., 2015
 • Oprava technické dokumentace elektro, AGRO-EKO spol. s r. o., 2015
 • Elektro dokumentace k projektu Krnov, Emerson Industrial Automation, 2016
 • Zpracování protokolu o určení vnějších vlivů, PEGATRON Czech s. r. o., 2017
 • Vypracování technické dokumentace elektro Plovoucího sacího bagru Watermaster, Lokalita ČSM, PLOSAB s.r.o., 2017
 • Vypracování technické dokumentace el. instalace mobilní buňky PLOSAB s.r.o. včetně napojení na přívod el. energie, lokalita ČSM, PLOSAB s.r.o., 2017
 • Aktualizace projektové dokumentace – Dormitory-ubytovna, VMI, Factory-továrna, PEGATRON Czech s. r. o., 2017
 • Variantní projekt pro případ zhoršení hornicko-geologických podmínek pro stěnu 3121 ve všech třech lávkách, Důl Kohinoor, a.s., 2017
 • Sestavení bezpečnostního předpisu na výměnu uhlíků turbogenerátoru za provozu, Synthesia, a.s., 2018

 • Aktualizace projektových dokumentací MaR SAIA požadovaných změn rozvaděčů vzduchotechniky, objektových výměníkových stanic, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, 2019

 • Zpracování protokolu o určení vnějších vlivů, FITE a.s., 2019

 • Odborný posudek vlivu technologie Huawei Důl ČSA, PEN-COM s. r. o., 2009
 • Znalecký posudek a výchozí revize „Modernizace zařízení Mír 5 – Sever, Jih“, ZAM-SERVIS s. r. o., 2009
 • Zpracování posouzení technického stavu venkovního osvětlení, RWE Gas Storage, PZP Třanovice, 2011
 • Expertní posouzení technického laboratorního zařízení, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013
 • Nezávislé posouzení provedení elektročásti aerobního fermentoru EWA – Albrechtice, AGRO-EKO, spol. s r. o., 2013
 • Expertní posouzení technického stavu laboratorního zařízení elektro a mechanického charakteru, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2013
 • Posouzení a řešení vibrací na výtlačném potrubí ČS Fryšták, GRUNDFOS s.r.o., 2013
 • Odborné vyjádření ke skutečně provedené škodě na základě soupisu elektrospotřebičů, Policie České republiky - Obvodní oddělení Lysá nad Labem, 2013-2014
 • Autorský dozor na akci „V459 – oprava mezifázových separátorů“, ENERGISTAV, s. r. o., 2014
 • Posouzení a optimal. systému chránění IT – měření a diagnostika kompenzačních proudů a napětí LDS ArcelorMittal Ostrava, ArcelorMittal Energy Ostrava s. r. o., 2014
 • Posouzení FVE střídače Siemens, označení SINVERT PVM17, Fotovoltaická Elektrárna FVE Břasy, Mgr. Tomáš Černý, advokát, 2015
 • Studie rekonstrukce osvětlení sportovní haly na Gymnáziu a Obchodní akademii v Orlové, Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, 2016
 • Technické konzultace k projektu Krnov, Emerson Industrial Automation, 2016
 • Vyjádření k revizní zprávě administrativní budovy SO 69 – EPS, BEACON ELECTRIC s.r.o., 2017
 • Měření a diagnostika kabelů VN v elektrárnách, ČEZ, 2005-dosud
 • Technická diagnostika VN, NN kabelů, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2007-2013
 • Ultrazvuková měření kovových částí drapákového bagru,
 • Rozvodna VN, FITE, a. s., 2008
 • Proměření soustrojí K11 – P, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2009
 • Měření VO, Město Havířov, 2009
 • Diagnostika vzduchových transformátorů, revize spouštěče a VN kobek, diagnostika VN kabelů v ArcelorMittal Ostrava, a.s., VAMOZ – servis, a.s., 2011
 • Měření, zpracování a vyhodnocení vyšších harmonických v energetické síti, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2011
 • Diagnostické měření kabelů 6 kV, ROCKWOOL, a. s., 2012
 • Měření parametrů kvality napětí na napájecích rozvodnách ArcelorMittal Ostrava, a. s., VŠB-TU Ostrava, 2012
 • Měření spotřeby elektrické energie v rozvodech, RWE Gas Storage, s. r. o., 2012
 • Technická dokumentace – výpočet zkratových poměrů, minimálních průřezů vodičů a vypínacích časů z hlediska ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí včetně návrhu nutných oprav na akci „Recyklace expirovaného raketového odpadu“, Bochemie, a. s., 2012
 • Měření jalové energie na Bioplynové stanici + řešení problému s naddodávkou do sítě, Farma Stonava, 2012
 • Termovizní periodické měření rozvoden, ArcelorMittal, 2012
 • Oprava motoru včetně vyvážení oběžného kola ventilátoru 21 kW, California Servis CASS, 2013
 • Diagnostika drtiče Sandvik, Prof. Ing. Horst Gondek, DrSc., 2013
 • Opravy a vyvážení motoruů a ventilátorů, Smurfit Kappa Czech, s. r. o., 2013-2014
 • Měření a diagnostika kompenzačních proudů a napětí LDS ArcelorMittal Ostrava, ARPEX MORAVA s. r. o., 2014
 • Měření jalového výkonu rozvaděče R1 analyzátorem sítě FLUKE 435 ve správní budově č. 631 na lokalitě Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Diagnostika přerušeného kabelu, ROCKWOOL, a. s., Bohumín, 2015
 • Měření hodnot uzemnění a dotykového napětí u zakázky Oprava uzemnění na rozvodnách VN, Areál společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s.-závod 17 – Válcovny plechu FM, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2015
 • Podružné měření odběrů elektřiny obj. 360 v trafostanici TF5, TATRA TRUCKS a.s., 2015
 • Proměření NN kabelu, ROCKWOOL, a. s., Bohumín, 2015
 • Provozní měření dynamiky dopadové stolice na velkostroji KU 300, důl Bílina, Prof. Horst Gondek, DrSc., 2015
 • Měření a diagnostika kabelů VN v elektrárně Tisová, MARTIA a.s., 2016
 • Oprava motoru včetně vyvážení oběžného kola ventilátoru 3 kW, Luděk MENDRALA – CASS, 2017
 • Posouzení elektromotoru vibrační metodou, PRECIZ, s.r.o, 2017
 • Opravy ventilátorů včetně vyvážení, VÚHŽ a.s., 2018

 • Statické a dynamické vyvážení oběžného kola, CS CABOT, spol. s r.o., 2018

 • Měření rozsáhlé zemnící soustavy na rozvodně 110kV_Z-EVH, SPOLANA a.s., 2018

 • Revize turbogenerátorů, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2007
 • Revize kotlů, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2007
 • Revize turbogenerátorů, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2007
 • Oprava kompozice, pánve a víka středního kluzného ložiska W – L soustrojí, Diamo, 2007
 • Oprava budiče generátoru, ČEZ Obnovitelné zdroje, 2008
 • Revize transformátorů, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2008
 • Revize trafa T13, ArcelorMittal a. s., 2008
 • Revize trafa T14, ArcelorMittal a. s., 2008
 • Revize a oprava strojní části TS 2B 4512, Diamo, 2008
 • Revize sacího bagru, OKD a.s, Důl ČSA, 2008
 • Revize elektromotoru H 1200, Diamo, s. p. 2008
 • RD Malenovice, BEScom, 2009
 • DURA – napojení bodové svářečky, Johnson Control, 2009
 • Instalace měřících transformátorů pro obchodní měření, TATRA Kopřivnice, 2009
 • Zobrazení řízení technologické linky v Eurovia Lomu Jakubčovice, 2008
 • Revize SW a HW bezpečnostního obvodu TS, Diamo s. p., o. z. Odra, 2008
 • Heřmanice – výpomoc při instalaci SLP rozvodů, 2008
 • Přívody pro vrata SPÉDOS, Rockwool, 2008
 • Revize drapákového bagru DB 1,25, Štěrkovny Dolní Benešov, 2008
 • Servis a údržba trafostanice a rozvodem, ČSAD Karviná, 2008
 • Přeložka nn kabelů Albertovec, Hřebčín Albertovec, 2008
 • Modernizace rovnací a leštící linky Comet Slovakia, ESI-D s. r. o., 2008
 • Rekonstrukce a modernizace těžního zařízení včetně bezpečnostního obvodu H 1200, Diamo, 2008
 • Výměna napěťových a proudových měničů, Tatra group, 2008
 • Revize DB 1,25, Štěrkovny Dolní Benešov, 2009
 • Napojení plovoucího rypadla S 150 na 6, 3 kV, Štěrkovny Dolní Benešov, 2009
 • Vyvážení oběžného kola, Gascontrol, 2009
 • Oprava trafa Evraz Vítkovice, Siemens, 2009
 • Výměna drtiče Saymon, EUROVIA Jakubčovice, 2009
 • Hřiště Orlová – rekonstrukce, Tennis Zlín, 2009
 • Instalace měřících transformátorů pro obchodní měření, Tawesco Kopřivnice, 2009
 • Revize sacích bagrů Vajgar a Karel, OKD a. s., Důl Karviná, 2009
 • Revize elektroinstalace sacího bagru Svět, OKD a.s., Důl Darkov, 2009
 • Oprava volného vedení zahloubení, Eurovia Jakubčovice, 2009
 • Fotovoltaická elektrárna 500 kV Čejč, BEScom, 2009
 • Elektrovybavení výrobní haly, FITE a. s., 2009
 • Revize a oprava silových částí trafa T1 – TG9, Siemens a. s., 2009
 • Dokumentace technologické linky, stykovny, Štěrkovny Dolní Benešov, 2009
 • Oprava kabelů – Malenovice, Hochtieff, 2009
 • Odstranění závad zemnící sítě nábřežního rozvaděče, Štěrkovny Dolní Benešov, 2009
 • Oprava generátoru TG9, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2009
 • Odstranění porevizních závad – Pískovna Závada, Štěrkovny D. Benešov, 2009
 • Dodávka a montáž kamerového systému, Eurovia Jakubčovice, 2009
 • Nouzový režim TS na východní šachtě, Baňa Handlová, 2009
 • Servisní monitoring TS východní šachta, Baňa Handlová, 2009
 • Instalace vedení pro systém EPS – Vítkovice, BEScom Security, 2009
 • Výměna spínačů vn – trafostanice Karviná, ČSAD Karviná, 2009
 • Revize hromosvodu na výrobním objektu, Resta spol. s r. o., 2009
 • Revize trafa T1, Arcelor Mittal Ostrava a. s., 2009
 • Přípojka a rozvaděč + osvětlení skladu PHM, Štěrkovny Dolní Benešov 2009
 • Rekonstrukce vedení vn, Eurovia Jakubčovice, 2010
 • Opravy elektrozařízení, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2010
 • Opravy, údržba a revize elektrického zařízení, FITE a. s., Horní Suchá, 2010-2014
 • Oprava měření a regulace kotelny, KOMTERM a. s., 2011
 • Oprava na kotli K11 v ArcelorMittal Ostrava, a. s., VAMOZ – servis, a.s., 2011
 • Revize Retyrus TS11/4B Lok. Staříč 2, TS III/6B Lok. Chlebovice, TS I/2 Lok. Sviadnov, OKD, a. s., Paskov, 2011
 • Odstranění porevizních závad – Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, Česká republika - Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, 2011
 • Oprava přípojky nízkého napětí v areálu Albrechticích, AGRO-EKO spol. s r. o., 2011
 • Revize teplárny – řídicí systém EO1a EO2 na dole ČSM Server – Stonava, SPECTRA Systém spol. s r. o., 2011
 • Dodávka a zprovoznění průmyslového počítače monitoringu za účelem vizualizace signalizace v hlavní rozvodně VN, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2011
 • Revize hlavních a podružných rozvaděčů a elektrických zařízení pevně spojených s elektrickým rozvodem 230V nebo 380V v budovách a hromosvodů, Město Nový Jičín, 2011
 • Revize elektrických spotřebičů a prodlužovacích zásuvek 230 V, Město Nový Jičín, 2011-2014
 • Zřízení napájení ČOV elektrickou energií, stožár VO včetně napájení – věznice Heřmanice, Potrubní systémy, s. r. o., 2011
 • Dodávka, montáž trafostanice 250 kVA 22/0,4 kV a revize pro ČSOV Hrušov – Mexická, PROSPECT, spol. s r. o., 2011
 • Revize Retyrus TS11/4B Lok. Staříč 2, TS III/6B Lok. Chlebovice, TS I/2 Lok. Sviadnov, OKD, a. s., Paskov, 2012
 • Periodické revize elektrorozvodů nn, vn, trafostanic, hromosvodů a bezpečnostních pomůcek pro elektrotechniku a revize a kontroly elektrospotřebičů, Česká republika – Ministerstvo obrany, 2012
 • Revize, kontroly, opravy, údržba, schémata a provozní řády trafostanic, ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s., 2012-2017
 • Napojení skládkování frakcí nad 32 mm na kótě +350 m, EUROVIA Jakubčovice  s. r. o., 2012
 • Rekonstrukce zásuvkového rozvaděče odběrného místa, Statutární město Havířov, 2012
 • Rekonstrukce elektrické instalace společných prostor domu Štursova, Město Krnov, 2012
 • Oprava požární nádrže Sviadnov včetně technické a výkresové dokumentace, GASCONTROL, společnost s r. o., 2012
 • Elektrická instalace a uzemnění Regulační stanice plynu včetně přípojky pro obchodní centrum Parada Family F-M, HOMOLA a. s., 2012
 • Řád prohlídek, údržby a revizí, místní provozní předpis pro trafostanici a ostatní provoz, AGRO-EKO spol. s r. o., 2012
 • Montáž a rekonstrukce osvětlení v objektech ČSAD Frýdek-Místek a ČSAD Karviná, ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., 2012-2013
 • Revize elektrického ručního nářadí, RMT s. r. o., 2012
 • Instalace elektrického zařízení sacího bagru Honza (výroba a dodávka rozvaděčů, dodávka transformátoru, instalace el. zařízení, napojení, demontáž, odzkoušení, zřízení přípojky, revize, dokumentace, dodávka a natažení kabelů VN z nábřežního rozvaděče na bagr, montáž bagru, uvedení do provozu), PLOSAB s. r. o., 2012-2014
 • Oprava zařízení na měření izolací v lokalitě Jeremenko v budově hlavní rozvodny, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, 2013
 • Doplnění vizualizace (BI signál z ochran-tepelný obraz) v rozvodně na lokalitě Jeremenko, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, 2013
 • Doplnění signalizace izolačního stavu v kobkách 6 kV (záznam historie) v rozvodně na lokalitě Jeremenko, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, 2013
 • Výroba rozvaděčů, ARGOS ELEKTRO, a. s., 2013
 • GO rozvaděče HRB na TKV, Dalkia Česká republika, a. s., 2013
 • Oprava a revize SW a HW řídicích systému ovládání těžních strojů lokalita Žofie a Jeremenko, měniče Mentor, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, 2013
 • APCAT – Elektrická rozvodna (rekonstrukce pohonu popř. výměna vzduchového jističe, rekonstrukce obvodu měření spotřeby elektrické energie NN, výměna kloubových odpojovačů VK, výměna měřicích transformátorů proudu, výměna Al přípojnic v rozvaděči), Výzkumný ústav organických syntéz, a. s., Rybitví, 2013
 • Rekonstrukce elektroinstalace AK VDJ - úpravna vody Oldřichovice, PROSPECT, spol. s r. o., 2013
 • Roční prohlídka tyristorového měniče na těžním stroji lokalita Staříč, OKD a. s., 2013
 • Montáž provozních silnoproudých rozvodů a rozvodů pro SŘTP (ČOV Wierzawice, PL), PROSPECT spol. s r. o., 2013
 • Oprava drapákového bagru S 150 - Štěrkovna Starý Bohumín, Kamenolomy ČR s. r. o., 2013
 • Oprava SW a HW včetně odzkoušení po opravě koncových vypínačů na TS 1B 4012 lokality Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2013
 • Technická pomoc při rozjezdu technologie kamenolomu ve společnosti EUROVIA Jakubčovice, s.r.o., EUROVIA Jakubčovice, s.r.o., 2013
 • Úprava vody Oldřichovice – rekonstrukce AK VDJ, PROSPECT spol. s r.o., 2013
 • Čištění, údržba a revize trafostanice DURA a BROSE, Johnson Control International, spol. s r.o., 2011-2016
 • Dodávka rozvaděčů, ARGOS ELEKTRO, a. s, Eaton Elektrotechnika s. r. o.
 • Lokalita Žofie - monitoring hlavní rozvodny, DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, 2013
 • Oprava přívodu 6 kV a 500 V pro objekt č. 45 – oprava projektové dokumentace a výchozí revize, AWT Rekultivace a. s., 2013
 • Revize napojení rozvaděče RMS1 v rozvodně z trafostanice 22/0,4 kV, Vojenský technický ústav, s. p., 2013
 • Přetěsnění transformátoru 400 kVA a revize transformátoru, Česká republika – Ministerstvo obrany, PS 0724 Přerov, 2013
 • Rekonstrukce elektroinstalace bytového domu Dobrovského 6, JVAgro Morava s. r. o., 2013
 • Rekonstrukce elektroinstalace na ul. Nádražní 168, JVAgro Morava s. r. o., 2013
 • Předložka sítí SO03, Předložka sítí – ohřev SO04, přeložka sítí SO05 v areálu ArcelorMittal Ostrava a. s., Potrubní systémy s.r.o., 2013
 • Periodické revize elektro a hromosvodů v posádce Bučovice, Česká republika – Ministerstvo obrany, 2013
 • Rozvody kabeláže pro systém CCTV v objektu pošty Wattová, BEScom Security s. r. o., 2013
 • Zajištění potřebné jeřábové techniky pro manipulaci s transformátorem včetně příslušenství; demontáž dělící roviny; vytažení jádra transformátoru T13 z nádoby a usazení mimo nádobu; přetěsnění dělící roviny, případně konzervátoru; usazení jádra transformátoru T13 do nádoby; stažení dělící roviny, REELGATE, s. r. o., 2013
 • Kontrola a oprava zařízení rozvodny VN a NN v objektu KŘP Moravskoslezského kraje Ostrava, Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 2013
 • Revize pohonů 500 V, 400 V včetně demontáže a opětovné montáže motorů, REELGATE, s. r. o., 2013
 • Roční revize tyristorových měničů na TS II/4B a TS III/6B, OKD, a. s., 2013
 • Rozšíření připojovací kapacity NN rozvodny elektrické energie o 1600 kVA včetně dodávky a montáže transformátoru Hulín, PILANA Knives s. r. o., 2013
 • Obnova (výměna) transformátoru 6/0,4 kV v areálu BorsodChem MCHZ, s. r. o, KOČÍ-VALÁŠEK, s. r. o., 2013-2016
 • Dodávka a montáž instalačního vedení pro slaboproudé systémy v areálu „Dělnický dům“ Polanka nad Odrou, BEScom Security s. r. o., 2014
 • Montáž topných rohoží do kostelních lavic včetně projektové dokumentace, Římskokatolická farnost Albrechtice u Českého Těšína, 2014
 • Oprava kabelových vedení NN (lokalita Bezruč, lokalita Hlubina, lokalita Alexandr, lokalita Befra), Dalkia Industry CZ, a. s., 2014
 • Oprava a nápravná opatření - kabelové trasy R 22 kV MH (6) -T1 (22 kV), TG9 – T1 (10,5 kV) a EM13, ArcelorMittal Energy Ostrava s. r. o., 2014
 • Oprava skládkového stroje, ArcelorMittal Energy Ostrava s. r. o., 2014
 • GO rozvaděče RMO-113 a elektroinstalace rozdělovacího řádu chladících věží, Dalkia Česká republika, a. s., 2014
 • Elektromontážní práce pro investici tryskač pro lakovnu v obj. 414, TATRA TRUCK  a. s., 2014
 • Provedení revize elektrických strojů točivých v areálu závodu 17 – Válcovny plechu FM, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2014
 • Odstraňování závad z revizí a kontrol strojů a strojních zařízení, TATRA TRUCKS a.s., 2014-dosud
 • Napojení sloupových jeřábů a pálicího stroje (+Zpracování projektové dokumentace a revizní zprávy o napojení zařízení), FITE a.s., 2015
 • Provedení dvouleté revize SW a HW řízení těžních strojů 1B 4012 a H 1200, Lokalita Jeremenko, Žofie, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Oprava převodníku TS 2B 4516 jámy č. 5/1 na lokalitě Žofie, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Úprava vizualizace hlavní rozvodny lokality Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Elektromontážní práce včetně dodávky materiálu „Oprava systému ochran TG1“, Plzeň, ADREM System s.r.o., 2015
 • Roční prohlídky WL soustrojí těžních strojů –, lokalita Staříč 2 a lokalita Chlebovice, OKD, a.s., 2015
 • Dodání a montáž rozvaděč na hlavní dílně, ČSAD Karviná a.s., 2015
 • Odstranění závad z revize výměníkových stanic v objektech FITE a.s. areálu průmyslové zóny František, FITE a.s., 2015
 • Natažení nových kabelů pro jeřáby a stroje, TATRA TRUCKS a.s., 2014-dosud
 • Oprava ovládání technologické linky MZK - úprava řízení provozu SW, oprava dokumentace, oprava převodníku, nová kabeláž, provozovna Jakubčovice nad Odrou, EUROVIA Kamenolomy, a.s., 2015
 • Roční revize tyristorových měničů na TS I/2, TS II/4B a TS III/6B, OKD, a. s., 2015
 • Elektromontážní práce včetně zpracování realizační projektové dokumentace, revize a uvedení do provozu na zakázce „Repair of turbogenerátor TG9“elektročást, provozovna společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., REELGATE s. r. o., 2015
 • Oprava uzemnění na rozvodnách VN, Areál společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s.-závod 17 – Válcovny plechu FM, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2015
 • Přeložky kabelu veřejného osvětlení v trafostanici TF5 obj. 360 pro potřeby úprav NN pole trafostanice k měření odběrů f. VEHICLE DEFENCLE, TATRA TRUCKS a.s., 2015
 • Dodávka a montáž instalačního vedení pro detekční požární systém (ZHS) v objektu „VÁLCOVNA KVARTO – OLEJOVÉ SKLEPY“, BEScom Security s. r. o., 2015
 • Oprava programu pro řízení a vizualizaci těžního stroj H 1200, lokalita Jermenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Technická pomoc na elektrickém zařízení VN, VVN LDS-AMO a.s. a TAMEH Czech s.r.o., 2015
 • Odborná pomoc na elektrickém zařízení VN, VVN LDS-AMO a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., 2015
 • Oprava elektroinstalace a osvětlení jámové budovy vtažné jámy č. 5/1 – Žofie, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Oprava kompenzace rozvodny, rozvodna v budově č. 631(0,4 kV), lokalita Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Oprava elektroinstalace a osvětlení jámové budovy vtažné jámy č. 3 – Jermenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Osvětlení v budově č. 38 lokalita Barbora, lokalita Karviná – Doly, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2015
 • Periodická revize elektrozařízení stožárové trafostanice OS9092 22/0,4 kV, BEST, a. s., 2015
 • Uvedení stávající technické dokumentace do souladu se skutečností, zavedení veškerých kontrolních knih pro evidenci jednotlivých kontrol elektrických zařízení, přístrojů a elektrických strojů, provedení pravidelných revizí elektrických zařízení, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2015-2016
 • Servisní činnosti při údržbě, úpravě a rozšiřování systému řízení, softwarového a hardwarového vybavení technologické linky včetně vizualizačního systému v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou, EUROVIA Kamenolomy a.s., 2015-dosud
 • Oprava elektroinstalace na objektu 620, TATRA TRUCKS a.s., 2015
 • Vypracování revizních zpráv – UPS Kotelna Sviadnov, UPS Kotelna a kompresorovna Paskov, UPS Kompresorovna ČSM Jih, UPS Lazy SV50, UPS Kotelna a kompresorovna Staříč, UPS Kotelna a kompresorovna Chlebovice, RMT s.r.o., 2015
 • Seřízení venkovního osvětlení skladovacích ploch, ROCKWOOL, a. s., Bohumín, 2015
 • Revize rozvoden VN – R100, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R16, R17, R19, R21, R22, R23, R24, M31/R24, M41/R24, Areál společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s.-závod 17 – Válcovny plechu FM, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2015
 • Revize nebezpečných prostor, pravidelných revizí podružných rozvaděčů, PEGATRON Czech s. r. o., 2016
 • Oprava poruchové signalizace v hlavní rozvodně R6/22kV, lokalita Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2016
 • Oprava kabelové spojky, ROCKWOOL, a. s., Bohumín, 2016
 • Roční revize tyristorových měničů na TS II/4B a TS III/6B, OKD, a. s., 2016
 • Revize transformátoru T1/R100, Areál společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. - závod 17 – Válcovny plechu FM, ArcelorMittal Ostrava a. s., 2016
 • Přeložka elektroměrového rozvaděče, demontáž a montáž stávajícího rozvaděče, úprava kabeláže. Dodávka a montáž nového rozvaděče uvnitř haly, objekt F, Portaflex, s.r.o., 2016
 • Oprava řídicího systému ovládáni těžního stroje H 1200 na lokalitě Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2016
 • Úprava přívodního rozvaděče v kompresorové stanici 330/9 pro napojení nouzového napájení z elektrocentrály a propojení na napájení ze strany trafostanice TF3, TATRA TRUCKS a.s., 2016
 • Zhotovení přívodního kabelu k tryskacímu stroji Stem, TATRA METALURGIE a. s., 2016
 • Instalace hlavního napájecího kabelu budovy nové vrátnice, ROCKWOOL, a. s., Bohumín, 2016
 • Provedeni revize SW a HW těžního stroje 2B 4516 jamy 5/1 na lokalitě Žofie, revize mentoru a střídače těžních strojů 1B 4012 a H 1200 na lokalitě Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2016
 • Přepojení a propojení elektrických vratových clon na lakovně obj.414, TATRA TRUCKS a.s., 2016
 • Osvětlení skladové haly fa. Portaflex s.r.o., Portaflex, s.r.o., 2016
 • Dodávka, montáž instalace a napojení 2 ks topných koberců na stávající rozvaděč, Římskokatolická farnost Albrechtice u Českého Těšína, 2016
 • Dodávka a montáž 5 ks elektroměrů umístěných v rozvaděčích RM6 a RM7, včetně měřících traf 5x3ks a propojení kabeláží do komunikačního rozvaděče DK3, TATRA TRUCKS a.s., 2016
 • Výměna VN přívodního kabelu k transformátoru TS7 v objektu ČEZ, a.s., Vodní elektrárně Dalešice, ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., 2017
 • Oprava SW TS, včetně výměny baterii v PLS SAIA pro řízení TS 5/1na lokalitě Zofie, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2017
 • Provedení revize SW a HW těžního stroje 1B 4012 jámy č. 3 a těžního stroje H 1200 jámy č. 3 na lokalitě Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2017
 • Provedení revize el. zařízení mobilní buňky a plovoucího bagru WATERMASTER, lokalita ČSM, PLOSAB s.r.o., 2017
 • Odstraňování závad z revizi elektrických zařízení v objektech, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2017
 • Výměna vnitřního osvětlení SO11, SO12, SO13 a SO15, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2017
 • Roční revize tyristorových měničů na TS I/2, TS II/4B a TS III/6B, OKD, a. s., 2017
 • Instalaci nového rozvaděče RMO 503, včetně zrušení starého rozvaděče, pro přepojení strojů na výrobu skříní přídavného převodu, TATRA TRUCKS a.s., 2017
 • Natažení nových kabelů a přepojení strojů na výrobu skříní přídavného převodu obj. 320, TATRA TRUCKS a.s., 2017
 • Odborná pomoc na elektrickém zařízení VN, VVN LDS-AMO a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., 2017
 • Opravy technologických celků, elektro instalace, zařízení pro výrovu, přeměnu, rozvod elektrické energie bez omezení napětí a prostředí včetně konzultační, inženýrské a kontrolní služby během realizace oprav včetně uvádění do provozu jednotlivých technologických celků, ArcelorMittal Ostrava a.s., 2017
 • Revize těžních strojů TS III/6B (1 ks), TS III/6A (1 ks), TS II/3-skip (2 ks) a TS I/2 (1 ks) na Závodě útlum – Jih, OKD, a.s., 2017
 • Demontáže nepotřebných kabelů a kabelových žlabů, přeložky funkčních kabelů, TATRA TRUCKS a.s., 2017
 • Čištění rozvaděče, PRECIZ, s.r.o., 2017
 • Revize hlavního ventilátoru na jámě III/5 (č. 1) a hlavního ventilátoru na jámě II/3 (č. 1) na Závodě útlum – Jih, OKD, a.s., 2017
 • Natažení kabelu pro napojení rozvaděče, ArcelorMittal Ostrava a.s., závod Frýdek-Místek, 2017
 • Pravidelná kontrola elektrického zařízení třídy B – přenosné zařízení, Omya CZ, s.r.o, 2017
 • Čištění rozvaděčů, Omya CZ, s.r.o., 2017
 • Odstraňování závad z revizních zpráv, Omya CZ, s.r.o., 2017-2018
 • Instalace řídicího programu pro "Optimalizaci sekundární části technologie k.350" v provozovně kamenolom Jakubčovice nad Odrou, KOOL Trading, spol. s r.o., 2018
 • Programové začlenění do automatizace technologické linky v provozovně kamenolom Jakubčovice nad Odrou, KOOL Trading, spol. s r.o., 2018
 • Oprava držáků sběren – výměna vadných dílů, provozovna kamenolom Jakubčovice nad Odrou, EUROVIA Kamenolomy, a.s., 2018
 • Roční prohlídky tyristorových měničů na těžních strojích TS III/6B, TS II/4B a TS I/2 na Závodě útlum – Jih, OKD, a.s., 2018

 • Připojení 2 ks nabíjecích stanic pro nabíjení elektrobusů, ČSAD Frýdek-Místek, a.s., 2018

 • Dodávka a výměna dřevěného obložení lanových bubnů těžního stroje č. 3/2 na Důlním závodě1, lokality Lazy, OKD, a.s., 2018

 • Revize skladové haly MMV, spisovny I, spisovny II a hromosvodu TEMA, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2018

 • Oprava zemničů hromosvodu č. 1 a č. 2 a instalace přepěťových ochran do stávající elektroinstalace, Římskokatolická farnost Albrechtice, 2018

 • Instalace sušící jednotky důlního plynu na vstupu do kogenerační jednotky, lokalita Důl-ČSM sever, OKD, a.s., 2018

 • Provedení pravidelných revizí elektrických zařízení, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2018

 • Úprava řízení meziskládky 0-4 v lomu Jakubčovice včetně dokumentace, provozovna kamenolom Jakubčovice nad Odrou, MRI Servis-průmyslová automatizace s.r.o., 2018

 • Roční kontrola distribuční trafostanice 22/0,4kV, TM1,1, Dura Automotive Systems CZ, s.r.o., 2018

 • Revize rozvodny VN II TEMA 22 kV a rozvodny a Mlýnice MMV 22/6 kV, Závod Vápenná, Omya CZ s.r.o., 2018

 • Oprava buzení soustrojí W-L a buzení elektromotoru těžního stroje 1B 4012 jámy č. 3 na lokalitě Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2018

 • Oprava signalizace poruchových stavů hlavní elektro rozvodny 22/6 kV na lokalitě Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2018

 • Opravy uchyceni hromosvodů, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2018

 • Demontáž stávajících zářivkových svítidel a elektroinstalace a montáž nových LED svítidel a elektroinstalace v objektech SO 03, SO 17, SO 58 a SO 29, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2018

 • Tříletá prohlídka řídicí části HW, SW a účast při vykonání funkčních zkoušek na TZ S-6000, VŠ Baňa Handlová, 2019

 • Provedení revize SW a HW těžního stroje 1B 4012 jámy č. 3 a těžního stroje H 1200 jámy č. 3 na lokalitě Jeremenko, DIAMO s. p., o. z. ODRA, 2019

 • Posílení přívodu na Mokré úpravně v lomu Jakubčovice nad Odrou, MRI Servis-průmyslová automatizace s.r.o. 2019

 • Přepojení elektroinstalace a zapojení reverzu frekvenčního měniče při výměně velínu na kotě 415 v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou, EUROVIA Kamenolomy, a.s., 2019

 • Dodávka a montáž transformátoru 22/0,4kV/1600kVA v lomu Jakubčovice nad Odrou, MRI Servis-průmyslová automatizace s.r.o., 2019

 • Kabelové trasy IT objektů SO 29 a SO 30, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2019

 • Kabeláž a zakončení UTP kabelů v objektech SO 29 a SO 30, Závod Pomezí, Omya CZ s.r.o., 2019