Know-how

Předmluva autora knihy

HUDECZEK, M., Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů (Technická diagnostika), 1. Vydání, HUDECZEK SERVICE, 299 s. 2011, ISBN 978–80-905032–0-5.

Celý můj 42 letý profesní život je z větší části zasvěcen elektromotorům provozovaným v těžkém průmyslu, počínaje hlubinnými doly přes elektrárny, teplárny, energetiku, hutě, pískovny a štěrkovny, kamenolomy, lodní průmysl atd. Ve většině případů byla hlavní náplní mé činnosti péče o elektromotory, převážně elektromotory asynchronní. Na první pohled se zdá být asynchronní elektromotor jednoduchým točivým elektrickým strojem. Při jeho provozování se vyskytují potíže, které se v mnoha případech blíží paranormálním jevům. Při hlubším zkoumání událostí a jevů je vše technicky vysvětlitelné, byť mnohdy velmi složitě.

Náročnost a komplikovanost asynchronních elektromotorů možná vyplývá ze skutečnosti, že tvůrcem tohoto elektrického točivého stroje byl Nikola Tesla, který svůj první patent o elektromagnetickém točivém poli přihlásil v roce 1888 v Americe.

Srbský fyzik Nikola Tesla, jeden z největších mozků v dějinách lidstva, se narodil 10. července 1856 ve vesnici Smiljan, v Lice v dnešním Chorvatsku. Po svých studiích, jednou dobu i na Pražské univerzitě a nedlouhé stáži v Evropě, odjel do Ameriky. Tam realizoval většinu svých geniálních myšlenek.

Je mi nesmírně líto, že mu nebylo přiznáno prvenství na některé jeho vynálezy. Tímto vzdávám úctu tomuto geniálnímu vynálezci, mimo jiných i střídavého asynchronního elektromotoru.

Touto knihou se snažím vytvořit návod jak přistupovat k asynchronním elektromotorům a taktéž k mechanizmům, které tyto elektromotory pohánějí. Popisuji cestu od jejich zrodu na konstrukční či projekční desce přes výrobu, přejímku u výrobce, montáž, uvedení do provozu a samotné spolehlivé a bezpečné provozování až po stanovení konce technického života stroje. Především chci předat své zkušenosti mladším odborníkům, možná i poukázat na to, co by se také mělo učit na všech stupních vzdělávání elektrikářů a strojařů o elektromotorech a strojních elektropohonech. V knize jsou uvedeny teoretické zákonitosti, které jsou v praxi aplikovatelné a ověřené. V mnoha případech zde uvedených, jsem byl první, který dané teorie aplikoval a taktéž i některé formuloval.

Za napsání této knížky vděčím příležitosti pracovat ve funkcích, které se touto problematikou zabývaly. Po roce 1989 jsem začal v této oblasti podnikat a díky klientům, kteří mi důvěřovali, jsem mohl tuto činnost dál realizovat a prohlubovat. Největší zásluhu na možnosti mého vzdělávání a získávání zkušeností v daném oboru mají pánové, kteří mi vždy, když jsem měl potřebu, dobře poradili a pomohli v nesnázích. Patří mezi ně Ing. Eduard Waloszek bývalý vedoucí elektrifikace na Dole Darkov v Karviné a můj dlouholetý nadřízený, Ing. Jaroslav Kopecký bývalý vedoucí projektant točivých strojů v ČKD elektrotechnika, Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc. z VŠB – TU v Ostravě, Doc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc. z VŠB – TU v Ostravě, Prof. Ing. Josef Jurman, CSc. z VŠB – TU v Ostravě, Ing. Zdeněk Šebela, CSc. z Technoprojektu v Ostravě, Prof. dr. hab. inž. Tadeusz Glinka ze Slezské univerzity v Gliwicích, Polsko. S panem profesorem Tadeuszem Glinkou jsem provedl spoustu diagnostických měření a posudků v Polsku i České republice. Je mým dlouhodobým učitelem a přítelem.

Čtenářům této knížky budu vděčný za připomínky a kritiku obsahu.

Děkuji.

V Albrechticích 11. 8. 2011