Novinky

Naše firma vyvinula metodu čištění elektrických rozvaděčů do 1000 V a to bez omezení proudu provozovaných rozvaděčů. Čištění je prováděno suchou cestou.

Vlastníme oprávnění a osvědčení pro projekční práce a to bez omezení napětí a prostředí včetně všech výbušných látek od těchto orgánů státního odborného dozoru:

  • Technická inspekce České republiky, Praha
  • Státní báňská správa, OBÚ v Ostravě
  • Ministerstvo obrany České republiky
  • Lloyd CZ

Moravskoslezský elektrotechnický svaz, z. s. a OKD, a. s.

zve k

PERIODICKÝM ZKOUŠKÁM Z BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A SEZNÁMENÍ S NOVÝMI SOUVISEJÍCÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY A TECHNICKÝMI NORMAMI

OSOB PRO ŘÍZENÍ MONTÁŽE PROVOZU A ÚDRŽBY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ (vedoucí elektrizace)

OSOB PRO PROVÁDĚNÍ REVIZÍ A ZKOUŠEK ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ORGANIZACÍCH PODLÉHAJÍCÍCH VÝKONU VRCHNÍHO DOZORU SBS (revizní technici elektro)

 

Termín: 1. - 5. 10. 2018 (1. 10. seznámení s novými předpisy, 2. - 5. 10. periodické zkoušky)

Místo konání: Budova VIVA, Technologická 376/5, Ostrava – Pustkovec

 

 

Kontaktní formulář 

Prostřednictvím tohoto formuláře nás můžete kontaktovat v jakékoli záležitosti