Novinky

Nabízíme měření dotykových napětí 

•  v elektrických stanicích s napětím 110 kV a vyšším (vvn, zvn)

•  v průmyslových závodech, na jejichž území je vybudována elektrická stanice s napětím 110 kV a vyšším (vvn,            zvn)

•  v ostatních  elektrických zařízeních vvn (zvn) pokud jsou tam předepsány hodnoty dotykových napětí a nelze je          prokázat jiným způsobem – např. výpočtem

•  v případech doporučených (např. u venkovních vedení vn, kde nelze dodržet hodnoty uzemnění)

Naše firma vyvinula metodu čištění elektrických rozvaděčů do 1000 V a to bez omezení proudu provozovaných rozvaděčů. Čištění je prováděno suchou cestou.

Vlastníme oprávnění a osvědčení pro projekční práce a to bez omezení napětí a prostředí včetně všech výbušných látek od těchto orgánů státního odborného dozoru:

  • Technická inspekce České republiky, Praha
  • Státní báňská správa, OBÚ v Ostravě
  • Ministerstvo obrany České republiky
  • Lloyd CZ

Kontaktní formulář 

Prostřednictvím tohoto formuláře nás můžete kontaktovat v jakékoli záležitosti