Nezávislá Soukromá Technická Inspekční Agentura

 

O nás …

Rodinná firma HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Albrechtice u Českého Těšína po 21 letech své činnosti v oboru elektrotechniky a strojírenství vytvořila v rámci vnitřní struktury firmy HUDECZEK SERVICE, s. r. o. divizi o názvu Nezávislá soukromá technická inspekční agentura dále jen NSTIA, která provádí poradenskou a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Máme bohaté zkušenosti v odvětvích energetiky, hutnictví, hlubinného i po-vrchového hornictví, lomů, pískoven, štěrkoven, výrobních podniků všech odvětví, těžby ropy, těžby plynu, jeho uskladňování a distribuci, Ministerstva obrany, Lodního registru, rozvodů energie v městech a obcích včetně soukromých zástaveb a dalších.

Důvodem vytvoření samostatné divizi NSTIA je ta skutečnost, že v posledním desetiletí působení firmy na trhu našeho státu i sousedních zemích, provádějí naši odborníci na objednávku různých podnikatelských subjektů kontrolní a in-spekční činnost včetně náprav zjištěných bezpečnostních a spolehlivostních neshod se zákony, vyhláškami, nařízeními vlády, nařízeními státního odborného dozoru, normami, projekční technickou dokumentaci a technologickými návody výrobců a provozovatelů zařízení. Taktéž posuzujeme příčiny provozních poruch a mimořádných událostí v některých případech i z podnětu příslušného státního odborného dozoru.

Zárukou  kvality inspekce a nezávislosti jsou vysoce kvalifikovaní odborníci s akademickým vzděláním a mnohaletými zkušenostmi s provozováním, montá-žemi, opravami, technickou diagnostikou ve velkých průmyslových organizacích v soukromých podnicích. Jsme vybaveni nejmodernější měřící a kontrolní tech-nikou.

Firmě HUDECZEK SERVICE, s. r. o. byla udělena oprávnění a našim odborníkům osvědčení od těchto státních odborných dozorů:

- Technická inspekce České republiky, Praha

- Státní báňská správa, OBÚ v Ostravě

- Ministerstvo obrany České republiky

- CS Lloyd